X
Fri frakt på ordre over 550,-

Munnbind.

Gererell informasjon.

Munnbind er et klesplagg som brukes foran nese og munn. Det blir også kalt for ansiktsmaske. Innenfor kategorien finnes det flere ulike typer. På 1800-tallet ble kirurgiske munnbind utviklet, med hensikt for å hindre smittespredning. De kirurgiske skiller seg ved at de er konstruert for å hindre 80% av bakteriene å trenge gjennom (1).

Munnbind brukes i dag primært av helsetjenesten i Norge, men i forbindelse med ovid-19 pandemien har etterspørselen vokst svært raskt, også blant folk flest. Globalt ser vi at det har vært mangel på munnbind og annet smittevernsutstyr i mange land (1). Vi i Norsk Handsprit AS jobber kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig etterspørsel av typene medisinske munnbind type II og IIR (som også omtales som kirurgiske), som er av svært høy kvalitet.

 

Anbefaling for bruk

Flere land har innført påbud om eller oppfordret til bruk av munnbind, enten bare i butikker og kjøpesenter eller også ved alt opphold ute i offentligheten. I Norge anbefaler regjeringen at folk bruker munnbind på kollektivreiser i og til og fra Oslo hvor det ikke er mulig å overholde én meter avstand. Myndighetene anbefaler også at bruk når personer som er smittet eller har symptomer på Covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing, når personer ankommer Norge med fly fra «røde» land, og når pårørende ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 ved behov for pleie eller omsorg (2). Anbefalingene om bruk av munnbind er under kontinuerlig oppdatering, og tar utgangspunkt i smittepresset i samfunnet og samtidig som anbefalingene er i tråd med kunnskapen som foreligger.

 

Når munnbind brukes og anbefales er det fordi det er et enkelt og billig tiltak for å stoppe smittespredning. I motsetning til andre smittevernstiltak, ikke bieffekter på økonomi, bevegelsesfrihet og aktiviteter (1). Dokumentasjonen på hvor godt medisinske munnbind beskytter mot spredning av infeksjoner kan variere, men den samlede vurderinger er at bruk (både medisinske og ikke-medisinske) blant befolkningen reduserer risikoen for smittespredning med cirka 40%. Den beskyttende effekten av munnbindet påvirkes av kvaliteten, og om det brukes korrekt. Til sammenligning reduseres risikoen for spredning av smitte med cirka 80% når man holder én meter avstand. Dette betyr at bruken av munnbind ikke erstattes andre smittevernstiltak (som å holde én meter avstand), men kan være et viktig supplement når det er økt smittepress og muligheten for avstand reduseres. Andre grunnleggende smittevernstiltak er: Hold deg hjemme når du er syk, test deg ved symptomer eller mistanke om covid-19, hold avstand og ha en god hånd- og hostehygiene (2).

 

Riktig bruk

Den smitteforebyggende effekten er godt dokumentert når munnbindet brukes korrekt (3). En av risikoene ved feil bruk har vært at det i verstefall kan føre til økt smitterisiko. Det er derfor veldig viktig å være bevisst på hva som er riktig bruk. Videre er det listet opp fremgangsmåte for riktig bruk(2):

  1. Rengjør hendene før du tar på munnbindet.
  2. Pass på at det sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
  3. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.
  4. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp go ned.
  5. Brukes kun én gang.
  6. Bytt dersom det blir fuktig eller du tar det av for å spise o.l.
  7. Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av.
  8. Rengjør hendene etter at du har tatt det av.

 

Munnbindet kan oppleves som ubehagelig å ha på over tid, og som regel vil personer som har det på både berøre selve munnbindet og ansiktet forøvrig. Hver derfor bevisst på å unngå å berøre forsiden av munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det. Håndvask og/eller desinfeksjon må gjennomføres før du tar på munnbindet, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet (2).

 

Ulike typer munnbind

Som det er nevnt tidligere finnes det ulike typer. De ulike typene er laget for ulikt formål og skal tilfredsstille ulke krav, alt ettersom hvilke bruk de er tenkt for og hvilken standard de er laget etter. Det finnes både medisinske (to typer) og ikke-medisinske (tøymunnbind).

Medisinsk munnbind inndeles i type I, type II og type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse (3). Munnbind type I bør bare benyttes av pasienter eller andre personer for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner og har en bakteriefiltreringseffektivitet på >/=95%. Mens type II og type IIR er kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. Medisinsk munnbind type IIR er i tillegg sprutbestandig. Begge disse typene har en bakteriefiltreringseffektivitet på >/=98% (3).

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men kan være med å redusere dråpespredning (fra den som bruker munnbindet) (3).

Sikkerheten ved bruk er derfor høyest ved bruk av type II og type IIR. Medisinske munnbind skal også være produsert etter den europeiske standarden for medisinske ansiktsmasker. De skal være merket med CE og standardens navn. Denne standarden skiller mellom type I, type II og type IIR (4). Emballasjen som fås kjøpt hos Norsk Handsprit er tydelig CE-merket.

Munnbind type 1

Bør kun benyttes av pasienter eller andre personer for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type 1 er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav. (bakteriefiltreringseffektivitet >/= 95 %).

Munnbind type 2

Kirurgisk munnbind type 2 har den høyeste filtreringsgraden. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet.
(bakteriefiltreringseffektivitet >/= 98 %).

Munnbind type 2R

Samme krav som munnbind type 2, men er i tillegg sprutbestandig.(bakteriefiltreringseffektivitet >/= 98 %).

 

 (kilder: FHI rapport 14. august 2020 og legemiddelverket)